emoney co.,ltd บริษัท อีมันนี่ จำกัด

eMoney Co.,Ltd
Lawyer
Go to content

eMoney
บริการระบบบัตร eMoney Prepaid และพัฒนาแอปพลิเคชัน

Our Service

Mobile Prepaid Cards
จำหน่ายและให้บริการเครื่องจำหน่ายรหัสเติมเงินผ่านเครื่องอีดีซี ระบบมือถือของ AIS DTAC TRUE CAT
Loyalty Management System
ให้บริการระบบบริหารการจัดผลิตบัตรสมาชิกของร้านค้าและระบบส่งเสริมการขาย ในรูปแบบอิเล็คทรอนิก eVoucher eCoupon eStamp และ Points ทั้งรูปแบบของบัตรพลาสติกและแอปพลิเคชัน.
Application Service
ให้บริการพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งระบบ IOS Android สำหรับร้านค้าที่ต้องการมีแอปฯ เป็นของตนเอง เพื่อรองรับการต่อยอดธุรกิจ ในรูปแบบของการส่งเสริมการขาย เช่น สมาชิก สั่้งสินค้า บริการสะสมแต้ม เป็นต้น
Mobile Application
ให้บริการแอปพลิเคชัน
Eatreward รองรับการให้บริการสะสมแต้มเพื่อนำแลกส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการในครั้งต่อไป
ONPAR Club สมาชิกจองสนามกอล์ฟแบบ Online ซึ่งมีส่วนลดมากกว่าสนามและเว็บรับจองทั่วไป รวมถึงสิทธิประโยชน์รายปีอีกมากมาย
 
 
 
What we are?

บริษัท อีมันนี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบบัตร eMoney Prepaid ที่มีมาตรฐานทันสมัย
เพื่อสามารถให้บริการที่รวดเร็ว และตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบมีความปลอดภัย ในการสื่อสารข้อมูลสูงสุด บริษัทฯ ยังมีบริการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จำเป็นและครบวงจรดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการระบบบัตร eMoney Prepaid (Prepaid Card System)

บริษัทฯได้จดทะเบียนก่อตั้งในเดือน มกราคม 2551 โดยมีทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิศวกรมืออาชีพรวมทั้ง ทางบริษัทฯ มีหน่วยงานให้บริการลูกค้าที่จะคอยดูแลปัญหาและตอบสนองความต้องการของท่านโดยหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์
เรายังคงมุ่งมันพัฒนาเทคโนโลยี จะคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในการบริการระบบบัตร eMoney Prepaid และพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับทุกๆ องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ครบวงจรอย่างมีคุณภาพและศักยภาพในระดับสากล
นำเสนอบริการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งนำเสนอบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งตรงความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน
ดำรงความเป็นผู้นำทางธุรกิจให้บริการระบบบัตร eMoney Prepaid และพัฒนาแอปพลิเคชัน อย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ จะแสวงหาและดำเนินการให้บริการครอบคลุมทั้งบริการก่อนและหลังการขายในทุกรูปแบบ มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและฝึกอบรมในบริการที่นำเสนอไป และ จะไม่หยุดนิ่งในการดำเนินงาน จะแสวงหาบริการใหม่ ๆ และ ปรับปรุงบริการให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของลูกค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับบริการที่เป็นที่พึงพอใจและเชื่อถือได้ โดยบริการจะต้องมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด
มุ่งมั่น พัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในสินค้าและบริการ ตั้งมั่น ต่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและประทับใจ ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อตรง และ โปร่งใส

Contact Us

บริษัท อี มันนี่ จำกัด
191/26-29 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-8787
โทรสาร 0-2661-8938

Back to content